Newsletter - Kler

x x

If you do, we will keep you posted with regard to information about exciting promotions, great competitions, discount codes available exclusively to our subscribers, up-to-date news from the industry, practical expert advice and so much more!

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usługi wysyłki Newslettera Kler. Informujemy, że administratorem Pana/i danych jest KLER S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056597, tel. + 48 343 529 100, e-mail: kler@kler.eu. Dane te przetwarzane będą wyłącznie w celu przesyłania newslettera marki Kler na podstawie udzielonych zgód. Rozpoczęcie subskrypcji newslettera nastąpi po potwierdzeniu zgodności adresu e-mail, poprzez kliknięcie linka przesłanego na wskazany przez Pana(Panią) adres e-mail. Dane przechowywane będą przez okres realizacji usługi dostarczania newslettera przez administratora danych, nie dłużej niż 10 lat. Ma Pan(i) prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Back